Asbestinventarisatie

U weet inmiddels dat asbest gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van mensen. Heeft u een woning of bedrijfspand die voor 1994 gebouwd is en twijfelt u of er asbest in het pand aanwezig is? Laat uw huis of gebouw dan onderzoeken tijdens een asbestinventarisatie.

In sommige gevallen bent u bovendien verplicht om een arbeidsinventarisatie uit te voeren. Dit geldt bij het slopen van oppervlaktes die groter zijn dan 35 m2.

Wat is een asbestinventarisatie?

Tijdens een asbestinventarisatie wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Het onderzoek mag alleen uitgevoerd worden door een deskundig en gecertificeerd bedrijf (conform de SC-540 en NEN2991). Grebbedam Milieutechniek is één van die bedrijven.

Tijdens een asbestinventarisatie brengen we in kaart:

  • Of er asbest in het gebouw (buiten- en/of binnenkant) aanwezig is;
  • Of we verwachten dat er niet-waarneembaar asbest aanwezig kan zijn;
  • Om welke soorten asbest het gaat;
  • Op welke plaatsen er asbest aanwezig is;
  • Wat de staat van het materiaal is.

Soorten asbestonderzoek

Er zijn verschillende soorten onderzoek die Grebbedam Milieutechniek uit kan voeren, zowel voor zakelijke als particulieren opdrachtgevers.

  1. Type 0: Dit is een beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd als er geen type A of type G beschikbaar is voor het betreffende pand. We doen onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van asbest in het gebouw, zonder dat we gebruik maken van destructieve onderzoeksmethoden. Dat betekent dat het panden in bewoonde of gebruikte staat niet gesloopt hoeven worden. Onze bevindingen leggen we vast in een rapport, dat als startpunt kan dienen voor het uitvoeren van een risicobeoordeling.
  2. Type A: Een virtuele inspectie in combinatie met het afnemen van monsters van asbestverdachte materialen. We beoordelen de staat en de omvang van het gebouw en bepalen het potentiële risico. De afgenomen monsters worden in het laboratorium onderzocht. De uitslag wordt uiteraard gerapporteerd.
  3. Type B: Dit is een aanvullend onderzoek op Type A en wordt uitgevoerd op het moment dat we verwachten dat er ook niet-waarneembaar asbest aanwezig is. We onderzoeken dan voornamelijk de fundering of constructie van een gebouw.
  4. Type G: Er is tot slot ook nog een Type G-onderzoek, dat een uitbreiding is op de volledige asbestinventarisatie Type A. We maken een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan.

Van elk type onderzoek ontvangt u een rapport. Deze moet ook verplicht door de gemeente ingezien worden wanneer u een vergunning nodig heeft voor bepaalde sloop- of renovatiewerkzaamheden.

Alle rapporten zijn drie jaar geldig. Wilt u na die tijd opnieuw een verbouwing of renovatie uitvoeren? Dan moet u opnieuw een inventarisatie laten uitvoeren voordat u een vergunning kunt krijgen.

Asbestinventarisatie door Grebbedam Milieutechniek

Grebbedam Milieutechniek heeft jarenlange ervaring met het inventariseren en verwijderen van asbest in woningen, bedrijfspanden en overige gebouwen. We zijn SC-540 en NEN2991 gecertificeerd en voeren op dagelijkse basis diverse inventarisaties en saneringen uit door heel Nederland.

Wilt u uw woning of gebouw op asbest laten onderzoeken? Neem contact met ons op voor meer informatie.

logo Grebbedam Milieutechniek
Meer weten over deze expertise? Tel: 0317-612 423