Chroom 6 inventarisatie

Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden kunt u te maken krijgen met de schadelijke stof Chroom 6. Dit is een stof die vroeger gebruikt werd in bijvoorbeeld verf en metaal en vrijkomt tijdens het bewerken van deze materialen. Inademing, inslikken of het via de huid in aanraking komen met Chroom 6, kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en bijvoorbeeld kanker tot gevolg hebben. Vanuit de Arbowetgeving moet er daarom alles aan gedaan worden om blootstelling aan deze stof te verminderen.

Onderzoek naar Chroom 6

Twijfelt u of er in uw pand Chroom 6 aanwezig is en/of uw medewerkers blootgesteld worden aan deze stof? Laat dan de aanwezigheid van Chroom 6 in uw pand onderzoeken.
Grebbedam Milieutechniek is een gerenommeerd en deskundig Chroom 6-saneringsbedrijf dat al jarenlang opereert door heel Nederland.

We hanteren verschillende methodes om de aanwezigheid van Chroom 6 in de lucht vast te kunnen stellen. U kunt bijvoorbeeld een luchtonderzoek laten uitvoeren. We nemen een monster af die vervolgens onderzocht wordt in het laboratorium. Alleen op deze manier kan de aanwezigheid van Chroom 6 met 100% zekerheid vastgesteld worden. Er zijn ook testkits beschikbaar die u zelf kunt aanschaffen en gebruiken, maar deze zijn niet volledig betrouwbaar. We raden u dan ook aan om een professioneel bedrijf in te schakelen voor de inventarisatie van Chroom 6 in uw pand.

De resultaten van het onderzoek worden in een duidelijke rapport met u gedeeld. Hieruit blijkt of uw pand of project binnen de wettelijke grenswaarden valt. Als dat niet het geval is, kan tot Chroom 6 sanering over worden gegaan.

Chroom 6 inventarisatie door Grebbedam Milieutechniek

Grebbedam Milieutechniek heeft jarenlange ervaring met het inventariseren en verwijderen van Chroom 6 in gebouwen.

Wilt u uw gebouw op de aanwezigheid van Chroom 6 laten onderzoeken? Neem contact met ons op voor meer informatie.

logo Grebbedam Milieutechniek
Meer weten over deze expertise? Tel: 0317-612 423